O sędziowaniu zawodów deskorolkowych cz. 1/5

Przy okazji wprowadzania nowego systemu sędziowania deskorolki w trakcie tegorocznych Baltic Games, znów te same myśli przychodziły mi do głowy, jakie przychodzą w trakcie wielu polskich zawodów deskorolkowych. Tym razem postanowiłem je przelać na „papier“. Jest to opis i analiza poszczególnych systemów sędziowania deskorolki w Polsce.

Uznałem, że należy je wszystkie opisać i poukładać obok siebie – po to, aby wreszcie było jasne, jakie są skutki stosowania poszczególnych metod sędziowania zawodów. Na samym końcu przedstawię system sędziowania, który stosuje się od niepamiętnych czasów w USA i Zachodniej Europie, a który w tym roku został zastosowany na Baltic Games. Tym systemem są też sędziowane wszystkie zawody, których organizatorzy podchodzą profesjonalnie do sędziowania i chcą, aby wyniki ich imprez były jak najbardziej sprawiedliwe (notabene cóż to za niemodne słowo).

Już drugą dekadę obserwuję różne imprezy skateboardingowe. Patrzę na nie z dwóch stron. Z jednej strony organizuję niektóre contesty, inne sędziuję, jeszcze inne komentuję. Widzę je też od drugiej strony – czasami sam startuję w zawodach, jeżdżąc i przejmując się swoim przejazdem tak samo, jak inni riderzy. Tę drugą perspektywę lubię najbardziej, ponieważ ogarnianie zawodów wiąże się zazwyczaj z brakiem czasu na pojeżdżenie sobie z innymi – co zawsze jest najfajniejsze.

Niestety zbyt często na imprezach których nie jestem organizatorem spotykam się z bardzo niesprawiedliwym sędziowaniem. Wręcz tragicznym. Zazwyczaj nie wynika ono ze złego nastawienia sędziów, tylko z braku stosowania jakiegoś sensownego systemu oceniania zawodników. A przecież zawody deskorolkowe to żadna nowość. Wystarczy w taki sam sposób oceniać zawody, w jaki to się robi na Mysticu w Pradze, robiło w Bazylei, robi w Bostonie na mistrzostwach świata czy po prostu ocenia się na każdych zwykłych zawodach w innych państwach.

Zanim jednak przejdziemy do meritum sprawy, chciałbym najpierw przedstawić systemy „sędziowania“ z jakimi spotykam się w Polsce i opisać ich konsekwencje dla wyników zawodów. Dotyczą one zarówno zawodów w formule „contest“ jak i skatejamów.

Sędziowanie „na kreski“

Polega na tym, że sędzowie stawiają przy imieniu ridera pionową kreskę za każdy zrobiony trick. Kto ma więcej kresek, ten wygrywa. Z tego wynikają następujące wnioski: po pierwsze, wystarczy tylko jeden (1) sędzia, który będzie stawiał kreski. Po drugie, nie ma rozróżnienia pomiędzy trudnością tricków.

Wariantem tego sposobu sędziowania jest niestawianie kresek za proste tricki oraz stawianie dwóch kresek za „lepszy“ trick. W tym wariancie dzieli się wszystkie tricki na te, których się w ogóle nie bierze pod uwagę, tricki za jedną kreskę i tricki za dwie kreski.

Na zasadzie przykładu przedstawię dlaczego ten sposób nie jest sprawiedliwy. Rider A robi tailslide na quarterpipie, 5-0 na murku i 360 flipa przez piramidę. Ile kresek otrzymuje A w standardowym wariancie sędziowania „na kreski“? Trzy. Rider B robi „tylko“ axle stalla na quarterpipie, switch kickflip 5-0 na murku i też 360 flipa przez piramidę. Ile kresek ma B? Też trzy. Niesprawiedliwości chyba nie trzeba tłumaczyć.

Natomiast w „poszerzonym“ wariancie sędziowania „na kreski“, zakładając że 360 flip przez piramidę otrzyma dwie kreski, skater A będzie miał w sumie cztery kreski. Natomiast riderowi B nie zaliczy się prostego axle stalla („bo to tylko nawrotka na copingu“), a pozostałe jego dwa tricki otrzymają w sumie też cztery kreski. Niesprawiedliwość jeszcze wyraźniej by było widać w przypadku, gdyby B zamiast switch kickflip 5-0, zrobił switch kickflip 5-0 180 out. Lub switch kickflip 5-0 fs bigspin out. To wszystko też za „aż“ dwie kreski – w stosunku do zwykłego 5-0 grinda za jedną kreskę.

Podsumowując, w sędziowaniu „na kreski“ prawie w ogóle nie ma rozróżnienia pomiędzy trudnością tricków. A już w ogóle nie bierze się pod uwagę stylu jazdy, prędkości, wykorzystania różnych elementów skateparku, oryginalności i wielu innych czynników.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s