1st Floor – safety first

Aby nikt w trakcie melanży przypadkiem nie próbował robić salta na crooks z dachu 1st Floor, trzeba było zabezpieczyć obie klatki schodowe prowadzące na górę. Co również przyda się naszym braciom od bmx, wkrótce rozpoczynającym dzałalność na II piętrze.

Tak, w Lublinie będzie pierwszy w Europie dwupiętrowy skatepark. East Poland, aight!

Na 1st Floor dzieje się i dziać się będzie. Przecież dopiero zaczynamy.